HVA ER ROTARY / YRKESKODEKS


Hva forventes av en Rotarianer?


Mange yrkesgrener har utarbeidet egne kodekser, altså en frivillig etisk forpliktelse i det enkelte fag.

Rotarys medlemmer utfordres til å lete frem kodeksen for sin yrkesgren, og holde den sammen med den felles yrkeskodeksen som gjelder for rotarianere over hele verden.

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at:

  • Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre.
  • Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover ogde moralske normer i samfunnet.
  • Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard.
  • Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelse med.
  • Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi.
  • Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker.
  • Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet.
  • Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng.Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Farsund Fjordhotell 4550 Farsund
Adresse: Lauervik Terasse 14
Postnummer: 4550
Sted: Farsund
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubben har på årsmøtet høsten 2017 besluttet at det ikke skal avholdes møter når skolene har ferie. Altså ikke møter i skolens vinterferie, i påskeuka, sommerferien, høstferien og juleferien.

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...