HVA ER ROTARY / BLI MEDLEM?


Ønsker du å være en Rotarianer?

Det går ikke an å søke medlemskap uten først å være anbefalt av et annet medlem.

Før opptak er en gjest og "reflektant" en periode, slik at både kandidaten og medlemmene kan finne ut om de trives med hverandre.Se vedtektene, paragraf 11.

Før opptaket er det en samtale mellom kandidaten og et par av medlemmene i klubben. Her er det åpent for spørsmål om Rotary og vår klubb. Til hjelp brukes en "plukkliste" med tema som kandidaten på forhånd kan velge tema fra.

Hvert medlem har en fadder, som skal følge opp med informasjon og stimulere til trivsel og tilhørighet i klubben.Se vår fadderbrosjyre.

Et medlem er forpliktet til fremmøte, med visse unntak. Det er viktig at det er rimelig forutsigbart hvem vi møter på klubbmøtene. (Ref. klubb-vedtektene)Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Farsund Fjordhotell 4550 Farsund
Adresse: Lauervik Terasse 14
Postnummer: 4550
Sted: Farsund
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubben har på årsmøtet høsten 2017 besluttet at det ikke skal avholdes møter når skolene har ferie. Altså ikke møter i skolens vinterferie, i påskeuka, sommerferien, høstferien og juleferien.

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...