EKSTERN VIRKSOMHET / UTADRETTET ENGASJEMENT


Målsetninger

Klubben har som målsetning å være godt synlig i vårt lokalmiljø og derigjennom opplyse om hva Rotary er og hva vi bidrar med både lokalt og internasjonalt.                                                                                                                                                                                                       Noen åpne klubbmøter (ikke bare for roterianere, men for alle) med interessante foredag vil være en av våre aktiviteter i den forbindelse

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Farsund Fjordhotell 4550 Farsund
Adresse: Lauervik Terasse 14
Postnummer: 4550
Sted: Farsund
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubben har på årsmøtet høsten 2017 besluttet at det ikke skal avholdes møter når skolene har ferie. Altså ikke møter i skolens vinterferie, i påskeuka, sommerferien, høstferien og juleferien.

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...