incitament for å være en rotarianer

VENNSKAP

I en stadig mer utfordrende verden bidrar Rotary til oppfylling av et av våre mest grunnleggende behov - vennskap og samhørighet. Det er en av to grunner til at Rotary ble stiftet i 1905. 

YRKESMANGFOLD

Alle trenger et yrkes-nettverk og en av de opprinnelige grunner for å starte Rotary var ønsket om å samle ledere med ulik yrkesbakgrunn. Det at medlemmene i rotaryklubben representerer hver sine yrker gir dem innsikt i ulike fagområder, og i hva folk i lokalsamfunnet er opptatt av.

UTVIKLING

Medlemskap i Rotary bidrar til ytterligere utvikling av personlige egenskaper gjennom samarbeid med andre og utvidelse av kunnskap om andre mennesker og yrker.

Rotary er også en organisasjon for ledere. Innsats for Rotary er som en skole i ledelse. Lær å motivere, øv innflytelse, og vær leder.

Informasjon

Hver uke forsøker Rotary å gi informasjon om hva som skjer - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert møte gir mulighet for å høre interessante foredrag fra forskjellige innledere med stor spredning av emner.

ARRANGEMENT

Klubber og distrikter har ofte arrangement som gir et avbrekk fra jobb og daglig rutine. Konferanser, møter og kurs gir nye venner og muligheter.

Engasjement i Rotary er en fornøyelse. Møter, treffe venner, jobbe med prosjekter, sosiale treff etc.

TALETEKNIKK

Mange som er blitt medlem av Rotary var redde for å snakke i forsamlinger. Rotary tilbyr trygghet og treningsmulighet i kommunikasjon, og mulighet for selv å praktisere og utvikle taleteknikk blant venner.

NETTVERK

Alle Rotarianere bærer sin medlemsnål med "Rotary International". Det er få steder i verden det ikke finnes en klubb, og alle er hjertelig velkommen, ja til og med oppfordret, til å møte i de mer enn 30 000 klubbene i over 160 land.

Internasjonalt

Rotaryklubber finnes overalt, og mange Rotarianere har fått hjelp når de på ukjent sted trenger råd og hjelp, kontakt med lege eller tannnlege eller på annen måte ønsker lokalbistand eller kontakt.

UTVIKLING AV SOSIALE FERDIGHETER

Rotary er for folk som liker mennesker. Ukentlig utvikles du som person - sosialt og medmenneskelig.

FAMILIETILBUD

Rotary tilbyr et av verdens største utvekslingsprogram, stipender, og egne klubber for ungdom og fremtidige Rotarianere (Rotaract/Interract).

YRKESMULIGHETER

Det forventes at alle Rotarianere deltar i utvikling av sin jobb og sitt yrke. Delta i prosjektarbeid med sikte på å informere og lære ungdom om sitt yrke. Rotary kan hjelpe til å bli en bedre yrkesutøver - uansett yrke gjennom samarbeid og nettverk.

ETISK UTVIKLING

Rotary praktiserer en 4-spørsmålsprøve som styrer vår etiske standard. Rotarianere er forventet å ha høy etisk standard både på jobb og i privatlivet.

KULTURELL FORSTÅELSE

I Rotary finnes nesten alle religioner, land, kultur, hudfarge, rase, trosbekjennelse, politisk overbevisning, språk, og etnisk tilhørighet. Rotary er et gjennomsnitt av ledere med forskjellig bakgrunn, som gjennom samarbeid lærer å elske å respektere mennesker overalt uansett bakgrunn. På denne måten er de med på å bedre verdensforståelse.

ANSEELSE

Rotarianere er fremstående ledere innen forretningsliv, offentlig, kunst, kultur, militære, religiøse og andre grupperinger. Rotary er den eldste og mest prestisjefylte serviceklubb i verden. Blant medlemmene finnes ledere på flere nivå som er med å forme vår verdens politiske utvikling.

INGEN HEMMELIGHETER

Rotary har ingen hemmelige ritualer, regler, trosbekjennelse eller håndtrykk. Den er et åpent samfunn for kvinner og menn som helt enkelt tror på at det å hjelpe andre gir en bedre verden.

MULIGHETEN TIL Å YTE NOE

Rotary er en tjeneste- og yrkesorganisasjon. Forretningsidéen er medmenneskelighet og varen er å tjene andre. Rotarianere tilbyr sine tjenester både lokalt og internasjonalt, både gjennom arbeid og økonomisk støtte. Dette er kanskje den beste grunnen for å bli Rotarianer: Å få mulighet til å gjøre noe for andre, og utvikle seg selv gjennom prosessen. Det gir rikelig belønning og egenutvikling.Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Farsund Fjordhotell 4550 Farsund
Adresse: Lauervik Terasse 14
Postnummer: 4550
Sted: Farsund
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubben har på årsmøtet høsten 2017 besluttet at det ikke skal avholdes møter når skolene har ferie. Altså ikke møter i skolens vinterferie, i påskeuka, sommerferien, høstferien og juleferien.

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...